Zero Waste Society

Zero Waste Society คืออะไร ?

          หากแปลตรงตัว Zero เท่ากับ ศูนย์ และ Waste ก็หมายถึงขยะ ดังนั้น Zero Waste Society ก็เป็นอะไรที่แปลได้ตรงตัวเลยก็คือ สังคมไร้ขยะ นั่นเอง ซึ่งกระแส Zero Waste นั่นเริ่มขึ้นจากการเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และ มลภาวะต่าง ๆ จากขยะ ที่เกิดจากการบริโภคของมนุษย์ ซึ่งมากเกินกว่าจะกำจัดได้ ทำให้เกิดกระแส Zero Waste ขึ้นมาเพื่อมารณรงค์ให้ทุกคนใส่ใจเรื่องการทิ้งขยะในแต่ละวัน เพราะขยะในแต่ละวันของทุกคนนั้นคือปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต เพราะมีขยะบางประเภทที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ หรือ ใช้เวลาในการย่อยสลายนาน  ทำให้ขยะเหล่านั้นไม่รบกวนสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และ การอยู่อาศัยของสัตว์ในป่า และ มหาสมุทร จนเกิดภาพชวนหดหู่มากมาย อย่างภาพปูเสฉวนใช้กระป๋องแทนเปลือกหอย เต่าที่มีหลอดน้ำแทงอยู่ในรูจมูก และ อีกหลายภาพมากมายที่เป็นประเด็นในสังคมออนไลน์ปัจจุบัน

โดยหลักการของ Zero Waste นั้นก็มีอยู่ไม่กี่ข้อ และ ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเกินความเข้าใจ หลักการที่ว่าก็คือ 1A3R นั่นเอง ได้แก่

  • Avoid คือการหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดขยะเพิ่ม เช่นการไม่ซื้อของที่บรรจุมาในบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ได้ครั้งเดียวแล้วต้องทิ้งเลย (ถุงแกงเป็นต้น) หรือก็คือ การใช้ชีวิตโดยพยายามผลิตขยะให้น้อยที่สุดนั่นเองค่ะ
  • Reduce การใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะน้อยลง อย่างการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟม หรือมช้วัสดุที่คงทน สามารถใช้งานได้นาน และใช้ซ้ำได้ แทนพลาสติก Single use ที่ใช้ครั้งเดียวต้องทิ้งนั่นเองค่ะ
  • Reuse การนำสิ่งของต่าง ๆ กลับมาใช้ใหม่ ง่าย ๆ เลย อย่างการใช้กระดาษทั้งสองหน้าก็ถือว่าเป็นการนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ การนำแก้วน้ำพลาสติกที่ได้มาเวลาซื้อน้ำ ซื้อกาแฟ มาใช้เป็นกระถางต้นไม้ การนำขวดน้ำมาทำเป็นที่ให้น้ำต้นไม้ เพื่อลดขยะ แถมยังลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย
  • Recycle การหมุนเวียนนำหลับมาใช้ใหม่ อย่างเช่นการเอาเศษอาหารที่เรากินเหลือไปหมักเป็นปุ๋ยสำหรับผักในสวน

เรียกได้ว่าไม่มีอะไรยากและซับซ้อนเลยใช่ไหมคะ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำได้ เพราะต้องใช้ความมีระเบียบ ความมีความรับผิดชอบที่สูงมาก แต่หากทำได้สิ่งที่คุณช่วยคือ โลกใบนี้ ที่เป็นที่อยู่อาศัยของเรา เป็นบ้านของเรา รวมทั้งได้ช่วยชีวิตสัตว์อื่น ๆ  ที่ไม่รู้ประสีประสาอะไร และ ไม่ได้เป็นผู้ผลิตขยะ แต่ต้องมารับกรรมที่ไม่ก่อ ได้อีกด้วย ซึ่งการจะใช้ชีวิต Zero Waste เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วค่ะ เพราะปัจจุบันมีร้านที่ขายของ Zero Waste มากมายให้คุณได้เลือกใช้ เลือกรักษ์โลกกัน