เครื่อง กำจัด ความชื้น

สถานที่ไหนบ้างที่จะต้องมีการควบคุมความชื้นให้มีคุณภาพอยู่เสมอ

เรื่องของความชื้นนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นภายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือ แม้แต่ในเรื่องของ การควบคุมความชื้นในพื้นที่ต่าง ๆ และ สถานที่ต่าง ๆ เองก็มีหลากหลายสถานที่อย่างมากที่จะต้องมีการควบคุมความความชื้น และ มีการเลือกใช้ เครื่อง กำจัด ความชื้น ดังนั้นเราจะมาลองดูกันดีกว่านะครับว่าในเรื่องของสถานที่นั้นจะมีสถานที่ไหนบ้างที่มีการควบคุมความชื้นไว้ให้มีมาตรฐาน

ห้องเก็บธนบัตร

            อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “ห้องเก็บธนบัตร” นั้นมีความสำคัญอย่างมากที่จะต้องมีการควบคุมความชื้นไว้ให้ดีอย่างมาก เพราะว่าถ้าหากว่าในการเก็บธนบัตรนั้นหากว่ามีความชื้นมากเกินไปนั้นอาจจะทำให้ธนบัตรนั้นเกิดเชื้อราได้ และ ทำให้ธนบัตรหลากหลายพันใบนั้นไม่สามารถใช้งานได้จากการที่เชื้อราขึ้นซึ่งจะสร้างความเสียหายอย่างมาก ดังนั้นในการจัดเก็บธนบัตรนั้นมีความสำคัญอย่างมาก และจะต้องมีการเลือกใช้ เครื่อง กำจัด ความชื้น ด้วยเช่นกันเพื่อให้สามารถที่จะควบคุมความชื้นได้ และ ทำให้สามารถรักษาธนบัตรได้นานขึ้น

พิพิธภัณฑ์

            ภายในพิพิธภัณฑ์ นั้นจะประกอบไปด้วย งานศีลปะที่หลากหลายอย่างมาก และ สำหรับภายในนั้นจะมีงานศีลปะที่หลากหลายอย่างมาก และ มูลค่าอยู่มากด้วยเช่นกัน  ซึ่งภายในนั้นหากว่าไม่มีการควบคุมความชื้นให้ดี หรือ ไม่มีการควบคุมความชื้นละก็ อาจจะทำให้งานศีลปะนั้นเกิดความเสียหายได้ด้วยเช่นกัน  และ แน่นอนว่างานศีลปะนั้นจะเสียหาย และ ไม่สามารถที่จะทำให้กลับมาเหมือนเดิมได้ด้วย ซึ่งจะเป็นอันตรายอย่างมากนั้นจึงทำให้ภายในพิพิธภัณฑ์ นั้นจะต้องมีการควบคุมความชื้นไว้ให้ดีอย่างมาก เพื่อป้องกันงานศีลปะนั้นเกิดความเสียหายนั้นเอง

ภายในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

                ภายในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นั้นเรื่องของความชื้นนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกันเพราะว่าหากว่ามีความชื้นขึ้นนั้นอาจจะทำให้ภายในอุตสาหกรรมนั้นเกิดการผลิตผิดพลาด และทำให้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นเกิดความผิดพลาดด้วยเช่นกัน ดังนั้นภายในอุตสาหกรรมอิเล็กทริกนิกส์นั้นจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิให้มีมาตรฐานและคงที่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนั้นเอง

พื้นที่เก็บอาวุธ

            พื้นที่เก็บอาวุธนั้นก็เป็นหนึ่งในพื้นที่อันตรายอย่างมากด้วยเช่นกันนั้นก็เพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีการควบคุมความชื้นนั้นอาจจะทำให้อาวุธนั้นเจอกับความชื้น และ ดินปืนนั้นด้านไหด้ นั้นจึงทำให้ในพื้นที่เก็บอาวุธเองก็มีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกันที่จะต้องมีการควบคุมความชื้น  และ ป้องกันความชื้นที่มากเกินไป

โกดังสินค้า

            สุดท้ายนั้นคือโกดังสินค้าเองก็จะต้องมีการควบคุมความชื้นให้ดีด้วยเช่นกันไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้เกิดการเก็บสินค้าที่ไม่มีมาตรฐาน และ ส่งผลเกิดข้อผิดพลาดในการเก็บจนทำหเกิดความเสียหายได้อย่างมากด้วยเช่นกัน ยิ่งถ้าหากว่าเป็นโกดังสินค้าขนาดใหญ่นั้นจะต้องมีการระมัดระวังมากยิ่งขึ้น และ จะต้องมีการควบคุมความชื้นไว้ให้ดี และ มีมาตฐานอย่างมาก                 ดังนั้นจะเห็นว่าในเรื่องของความชื้นนั้นมีความหลากหลายอย่างมาก และ หลากหลายพื้นที่เองจะต้องมีการควบคุมความชื้นไว้ด้วยเช่นกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน